Home

Kau Databaser

Databaser & artiklar. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Databaser A-Ö. Ämnesguider - sök artiklar i olika ämnen. Hitta öppet tillgängliga artiklar. Tidskrifter. Sidansvarig: Marie-Louise Eriksson. Senaste uppdatering: 2016-09-29 Databaser. 7,5 HP. - Principer för och användning av generella databashanteringssystem (DBMS). - Databassystems arkitektur. - Relationsdatamodellen (datastrukturer, relationsalgebra, dataintegritet). - Programspråket SQL. - Metoder för databasdesign (E/R-modellen, funktionella beroenden, normalisering). - Transaktionshantering och. PubMed innehåller bland annat MEDLINE - NLM:s (National Library of Medicine) databas inom områdena medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvårdssystem samt andra närliggande ämnen. PubMed är fritt tillgänglig på Internet men om du vill få länkar till universitetsbibliotekets tidskriftsartiklar i fulltext, måste du logga in via bibliotekets hemsida

> Databaser & artiklar > Libris A-Ö. Canvas. Mitt Kau. English; Karlstads universitet. Toppmeny. För studenter För medarbetare För alumner Bibliotek; Karlstads universitet. Länkstig. KAU.SE > Bibliotek > Sök > Sök information. En artikel är en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras Klicka på KAU link-knappen när du söker i våra databaser, OneSearch m.m. Då kan du direkt se om vi har artikeln i fulltext. Artiklar ur tidskrifter som vi inte har Artiklar ur tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa som fjärrlån mot en viss avgift. Prislista fjärrlå Engelskspråkig databas inom sociologi och angränsande områden. Fler databaser. JSTOR KAU har tillgång till Arts and sciences collections I and II; ett digitalt arkiv med ca 360 tidskrifter. Scopus allmän, ämnesövergripande, engelskspråkig; Artikelsök Referenser till svenska tidskrifts- och tidningsartiklar från 1979 och framåt

VFU-handläggare. Carin Sjöö, 054 - 700 14 13. Helena Åhlin, 054 - 700 18 56. Ingrid Kjellman, 054 - 700 20 22. vfu.lararutbildningen@kau.se Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet. Logga in i Mitt Kau med KauID för att läsa din välkomstinformatio

2003-01-22 KaU -Datavetenskap -DAV B04 -MGö 4 Databas-system Ett databas-system (DBS) består av DBHS-mjukvaran tillsammans med själva databasen (applikationer, användare) 2003-01-22 KaU -Datavetenskap -DAV B04 -MGö 5 Egenskaper hos databas-system Data är integrerad och delad I DBHS lagras en beskrivning av databasen struktur. JDBC - Java Database Connectivity API för att nå databaser från ett java-program Java-programmet kan använda API:t genom att importera java.sql.* Java-programmet kan sen accessa alla databaser som har en JDBC-drivrutin JDBC-drivrutinen måste laddas innan sql-metoderna används Client/Server - arkitekturer DB-applikationer består av fyra huvudkomponenter: databasen, transaktionslogiken. 4(6) Karlstads universitetsbibliotek, 651 87 Karlstad Telefon 054-700 1091, Bibinform@kau.se www.kau.se/bibliotek MUSE Gör en sökning i databasen

, nu ser jag den. Kontakta publiceringsstod@kau.se så kan vi koppla ihop publikationen med ditt KAU ID. Nej, den finns inte. Då kan du följa instruktionerna nedan om posten är indexerad i databaser som tex. Web of Science eller Scopus eller om du har uppgifterna i tex. Endnote. Finns dessa uppgifter inte kan du lägga till posten manuellt DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions

kala databas (din samling av referenser du har på din dator) och denna databas på nätet synkroniseras helt automatiskt när du lägger till nya referenser. Det innebär att du har tillgång till samma lista med referenser, exempelvis både på din jobbdator, din bärbara dator och på datorn du har hemma Undersök om din skola är ansluten till databasen och om ditt slutbetyg/examen från Komvux finns med innan du laddar upp eller skickar in några betyg. Har du ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning som är utfärdat tidigare än hösten 2012, eller från en skola som inte var ansluten när du avslutade dina studier måste du själv ladda upp det kau.se / VFU startsida / Registrera konto Registrera konto. Registrera dig för att komma åt VFU-databasen. När du registrerat dig kommer en handläggare att behandla ansökan. Du får ett meddelande till din epostadress när du kan logga in till VFU-databasen. Namn:. 2003-01-22 KaU -Datavetenskap -DAV B04 -MGö 315 Statistiska databaser Användare får bara ställa frågor m h a count, sum, min, max osv. Problemet med sådana databaser är att det ofta går att få svar på en otillåten fråga genom att ställa ett antal tillåtna frågor. 2003-01-22 KaU -Datavetenskap -DAV B04 -MGö 316 Relationen Sta 2003-01-20 KaU -Datavetenskap -DAV B04 -MGö 41 Logiskt dataoberoende Två aspekter Om databasen växer, d v s om t ex ett attribut läggs till en relation eller en relation läggs till databasen, kan dessa ändringar gömmas med hjälp av vyer Om databasen omstruktureras, t ex om en relation bryt

ska vara vedertagna sökord som används i databaser. INTRODUKTION I introduktionen beskrivs och motiveras det valda området för examensarbetet. Det valda området ska också beskrivas och motiveras i relation till ett av de tre forskningsområdena inom forskningsprogrammet Omvårdnad vid Kau (se sid 2). Området ska förankra C-uppsatsen och DIVA databasen (2014-05-26) Uppladdningen av C-uppsatsen till databasen DIVA sker efter oppositionsseminarierna. Ytterligare instruktioner tillkommer. Adrian Peter Olausson (Peter.Olausson@kau.se) handleder Karoline Höglund och Klara Sköld Där valdes databaserna CINAHL och PubMed ut, som enligt Polit och Beck (2008) är två användbara databaser för sjuksköterskor. Sökord identifierades genom att studera ämnesord och nyckelord i artiklar vi funnit genom en fritext sökning i databaserna. Lämpliga ämnesord identifierades även med hjälp av databasernas Thesaurus KauID är din digitala identitet som student på Karlstads universitet. KauID använder du under hela din studietid för att komma åt Mitt Kau, lärplattformen Canvas, det trådlösa nätverket, Ladok för studenter, bibliotekstjänster och flera andra tjänster. Här kan du aktivera ditt KauID med hjälp av tjänsterna antagning.se eller eduID

Databas med hänvisningar till artiklar från svenska tidskrifter och dagstidningar, ett fåtal i fulltext men många av tidskrifterna har biblioteket i tryckt form att kopiera ur. Nästan inga vetenskapliga artiklar men många populärvetenskapliga Några europeiska förskolor/barnverksamheter får stå som exempel på hur barn och vuxna utvecklar en digital kompetens tillsammans. Forskning visar att de förskolor som jobbar aktivt med informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och medier har en stor kompetens, en klar medvetenhet och tydliga mål för arbetet med digitala verktyg En databas är därmed något som avbildar och beskriver en del av världen runt omkring oss. I vårt fall lagras och hanteras databasen av en dator. En databas kan delas upp i två delar. Den ena delen består av schemat som man kan säga är strukturen i databasen, själva skelettet. Den andra delen är innehållet i databasen det vill säg Logga in för att visa databaser som finns på FileMaker Server (%s). Klienten måste ange kontoinformation för att fortsätta. Logga in. Logga in som gäst. ELLER

kau.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Search Search. All publications: Research publications: Student theses: Authority records: Only documents with full text in DiVA Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11. Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox

På biblioteken kan du låna böcker, filmer, musik, tidskrifter med mera. Du kan också använda Internet, söka i databaser, släktforska, låna dator, läsa dagstidningar eller bara sitta och njuta. Har du dator och Internet så kan du använda biblioteket dygnet runt. Biblioteken fortsätter att erbjuda take-away-kassar för alla samt boken. I steg 2 valdes databaser och relevanta sökord presenterades, samt inklusions-exklusionskriterier identifierades. Valda databaser var Cumulative Index To Nursing And Allied Health Literature (CINAHL) och Psychology Information (PsycInfo). Enligt Polit & Beck (2017) är databasen CINAHL en databas som har främst fokus p nyckelord och databaser valdes ut (Polit & Beck 2017). I denna studie användes databaserna PubMed och CINAHL. CINAHL är inriktad på omvårdnad och PubMed har en mer medicinsk inriktning, båda databaserna är relevanta för studiens ämnesområde omvårdnad. Efter att databaserna valts ut bestämdes även sökord utifrån studiens syfte

Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning Logi Syftet var att undersöka förskolans demokratiuppdrag så som det kommer till uttryck genom förskollärares tal och handlingar och genom barns agerande i förskolans verksamhet.Resultaten visar att förskollärarna framförallt förstår demokratiuppdrag i förskolan som en fråga om barns möjligheter till inflytande- ett villkorat inflytande SwePub titelinformation: Barns sociala vardagsliv i förskolan . Barns sociala vardagsliv i förskolan Skånfors, Lovisa, 1978- (författare) Karlstads universitet,Institutionen för pedagogiska studier (from 2013 För att hemifrån få tillgång till de databaser och E-tidskrifter biblioteket har avtal på måste du vara: *aktiv studerande eller anställd vid Kau och *registrerad låntagare på universitetsbiblioteket. Du måste logga in för att använda proxy-tjänsten. Ange ditt namn, lånekortsnummer och den fyrsiffriga pinkoden

Databaser & artiklar Karlstads universite

 1. 25 000 nya fria e-resurser! Du har nu fri tillgång till ytterligare 25 000 eböcker och etidskrifter via LIBRIS. Se alla fria e-resurser. Sverige
 2. Fakultet/Institution (Tips: trunkera din sökning, ex. film*) Forskningsämne (UKÄ/SCB
 3. (KaU) har handlett och följt och stöttat arbetet i dess olika faser. Sara Sandin, numera brandingenjör vid Storstockholms brandförsvar, har som projektanställd under olika perioder visat stor energi och noggrannhet i det omkommit i en databas benämnd Dödsbrandsdatabasen
 4. SwePub titelinformation: Project Support i svensk socialtjänst : En genomförbarhetsstudie av ett föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och deras barn som utvecklat beteendeproblemati
 5. : 12-04-20/VT Handledare: Lena Hellqvis
 6. www.kau.se Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2009. Sammanfattning . kompetensområden i insamlingen av belägg till databasen. Jan-Erik Björk har bidragit med ett omfattande antal belägg från främst Värmland och Dalarna, särskilt från domböcker och tiondelängder
Startsida - Historia - LibGuides at Karlstad University

Databaser Karlstads universite

Information@kau.se www.kau.se . Sammanfattning Titel: Faktorer som påverkar sjuksköterskans användande av evidensbaserad omvårdnad databaser för sjuksköterskor enligt Polit och Beck (2008) och Swemed+ är även det en databas som täcker vårdforskning. Datamodellering med E/R-diagram Datamodellering ER (Entity Relationship) - diagram Konceptuell datamodellering ER modellen beskriver data utifrån entiteter attribut relationer Entiteter Sak i verkliga världen existerar fysiskt, ex bil, student existerar konceptuellt, ex univ.kurs, jobb Entiteter och attribut Varje entitet har attribut, dvs. egenskaper som beskriver entiteten Student. Översättningar från svenska och utländsk litteratur om Sverige. Över 50 000 träffar till sökformulär

Söka antagningsstatistik. Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Databasen innehåller ingen information. Båda databaserna tillhandahåller viss forskning i fulltext. När så inte har varit fallet, vilket gäller för majoriteten av referenserna, har litteraturen sökts mer specificerat utifrån författare och titel direkt i tidskrifter eller vid bibliotek Cinahl Complete. Här hittar du filmer som hjälper dig att göra strukturerade och systematiska sökningar i databasen Cinahl. Se filmen om att tolka post i Cinah Allied and Complementary Medicine Database (AMED) Alt HealthWatch • Full Text. Alternative Press Inde

CPM, S-412 96 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 772 56 40. Email lifecyclecenter@chalmers.se The CPM LCA Database site is managed by Chalmers University of Technolog www.kau.se Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2010. 1 Fakulteten för samhälls - och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa elektroniska databaser. Den officiella bilden har beskrivits utifrån olika dokument från myndigheter

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst Karlstads universitetsbibliotek. Databasen Gale Reference innehåller tidskriftsartiklar, dagspress e-böcker och arkivmaterial. Under resten av året erbjuder biblioteket möjligheten att testa databasen. I databasen finns bl.a. ett ca 260 olika historiska arkiv samlade, tyngdpunkten är på amerikansk och brittisk historia ny databas. Data från en stor mängd skyfall har analyserats för att öka vår kunskap. Nya mätningar har gjorts för att kvantifiera den orografiska effekten (nederbördens beroende av altitud). Utvärdera detaljerade nederbördsprognoser. Olika typer har studerats för att kvantifiera osäkerheterna i tid och rum vad gälle

Mikael Granberg ( mikael.granberg@kau.se) Centrum för klimat och säkerhet Centrum för klimat och säkerhet. Om projektet • Löper 2015-2017 Studie av befintliga databaser: Mycket varierade ingångskriterierna och datainnehåll. Insamling baserad på lokala förutsättningar Pubmed är ett webbgränssnitt för innehållet i MedLine. Medline innehåller referenser inom biomedicin, omvårdnad, odontologi med mera. Pubmed innehåller dessutom en del referenser som inte finns med i Medline Hitta våra e-resurser i LUBsearch Det finns tre ingångar i LUBsearch: Discovery, Databases A-Z och ePublications. Beroende på vilken typ av resurs du är ute efter kan du behöva använda olika ingångar. Discovery Discovery innehåller poster över material som är tillgängligt vid Lunds universitet. Du kan bland annat hitta artiklar från vetenskapliga tidskrifter, e-böcker, databaser. Databasen Gale Reference innehåller tidskriftsartiklar, dagspress e-böcker och arkivmaterial. Under resten av året erbjuder biblioteket möjligheten att testa databasen. I databasen finns bl.a. ett ca 260 olika historiska arkiv samlade, tyngdpunkten är på amerikansk och brittisk historia

PubMed Karlstads universitet - Karlstad Universit

Mer information om studentepost och olika mailadresser: E-post, kalender, dokument och lagring. Hjälp och support i Canvas. Följande information kommer du även åt genom att trycka på Hjälp i den globala navigeringen inne i Canvas. För hjälp kring innehållet i kursen, vänd dig till ansvariga för kursen LIBRIS titelinformation: Våldets normaliseringsprocess / Eva Lundgren. Våldets normaliseringsprocess / Eva Lundgren. Lundgren, Eva, 1947- (författare) Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (utgivare) Alternativt namn: Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige Alternativt namn: ROKS ISBN 919716591 Databaser, tidskrifter och e-böcker Sök i databaser efter vetenskapliga artiklar som rör hälso- och sjukvård. Här finns också medicinska tidskrifter och e-böcker. Nyhetslista Torsdag 22 april 2021 Nu finns Medibas - ett kunskapsstöd på svenska för dig inom primärvården. Nu har du som. Kom igång med Zotero. Zotero är en programvara som hjälper dig att samla och ordna dina referenser och pdf-filer. Med Zotero blir det enklare att infoga källhänvisningar i texten och skapa en litteraturlista när du skriver ett arbete

Bibliotek | Karlstads universitet

The English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) is a unique and rich resource of information on the dynamics of health, social, wellbeing and economic circumstances in the English population aged 50 and older. The current sample contains data from up to eight waves of data collection covering a per Linköpings universitetsbibliotek. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler

Libris Karlstads universitet - Karlstad Universit

 1. databaser, publiceras med omedelbar open access och finns tillgänglig genom JSTOR Satu Heikkinen, Karlstad University: satu.heikkinen@kau.se Deadline for papers 15 december 2018 Power and resistance are entangled in a multitude of ways - where there is power, there is als
 2. Båda alternativen fungerar alldeles utmärkt tillsammans med GEOSECMA Fysisk planering. Om konsulten arbetar i sitt eget system, glöm inte att kräva att de följer svensk standard (SS 637040:2016) för att säkerställa att resultatet kan utbytas korrekt. Så att ni inte går miste om möjligheten till en helt digital detaljplaneprocess
 3. Man kan välja att lägga till ett unikt nummer från databasen referensen hämtats ifrån, till exempel PMID-numret i PubMed - efter sidnummer lägger man till följande: PubMed PMID: 22489029 Det är också möjligt att lägga till DOI-nr på motsvarande sätt som PMID-nummer, sist i referensen: doi: 10.1002/oti.1327
 4. The journal of the Royal Anthropological Institute. [Elektronisk resurs] Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. ISSN 1467-9655. Publicerad: London : The Institute, c1995-. Engelska
 5. Du kan fritt välja kurser inom socialt arbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet. Masterprogrammet ges både på hel- och halvfart. Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. Du kan även ta ut en magisterexamen inom programmets ram

Artiklar/Databaser/Tidskrifter - Projektledning

Att hitta artiklar i databaser & tidskrifter

Databaser. Referensguider. Det finns många olika sätt att skriva referenser på. Här hittar du bland annat guider till referenssystemen Harvard, APA och Oxford. Fråga din lärare om du är osäker på vad som ska användas på din kurs. Harvardsystemet Esri Sveriges supportteam är helt dedikerade till att stödja dig som användare av våra produkter Du som inte är student eller forskare/anställd på Uppsala universitet har för tillfället endast tillgång till Carolina Rediviva. Läs mer om öppettider, kurser, service på distans, forskarstöd och återlämning av böcker med mera Only documents with full text in DiVA. Coming theses » Coming licentiate theses

Att hitta artiklar i databaser och tidskrifter - Energi

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt Nope, inte det fallet jag tänker på. Ynglingen jag menar mördade med säkerhet sina föräldrar. Många Ystadsbor minns det, men har inte så mycket mer att berätta än att han hette Gunnar, runt 20 år gammal, bodde med sina föräldrar i Ystad Canvas är universitetets lärplattform för kursaktiviteter så som kommunikation, grupparbeten, uppgifter och distribution av kursmaterial

Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil Tinder är ju givet, OM du bor i en större stad, annars kan de va lite problematiskt :P Jag är medlem på hitta-kk.se, hitta några brudar o snacka med sen så har dragit till en annan stad för o knulla en brud men det vare värt! va där hela helgen sen drog jag hem på söndagen, vi har sexchattat lite då och då, har åkt dit totalt 3 ggr nu på 6 månader Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av APA 7 Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. The people of Kau. av Leni Riefenstahl (Bok) 1997, Engelska, För vuxn

Artiklar Tidskrifter Databaser - Genusvetenskap

Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets Region Skåne samverkar med utbildningsanordnare i Skåne på olika sätt genom representation i styrelser, nämnder, programråd, styr- och ledningsgrupper

VFU :: Välkommen till Karlstads Universitets VFU-databas

Mitt Ka

Experter - listor och databaser Lunds universitet i media Pressmeddelanden Nyhetsbrevet Apropå The Conversation LUM-redaktionen Undermeny för LUM-redaktionen. Tidigare LUM i pdf-format Ingång för leverantörer Hantering av personuppgifter Allmänna handlingar Om. Här hittar du allmänna kontaktuppgifter till funktioner vid Högskolan Kristianstad. Om du inte vet vem du ska kontakta kan du ringa vår växel: 044-2503000 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på vilket program du läser) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Under VFU kommer du få praktisera dina teoretiska kunskaper och med stöd av en handledare få utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera. Lockrop är en övergripande term för skandinavisk vokal vallmusik med ursprung i fäbodsdriften.Det är en improvisatorisk och ursprungligen funktionell form för musicerande. Lockrop har använts som arbetsredskap inom fäbodkulturen - se fäboddrift - för att locka på boskap och för att kommunicera mellan fäbodar ute i skogarna. [1].

Simple searc

Tidskriftsartiklar - Lärarutbildningarna - Ämnesguider at

 • BUGA Erfurt.
 • NodeMCU V3 firmware bin download.
 • 50 år gammal whiskey.
 • Frityrsmet utan ägg.
 • Dinosaurie hus.
 • Reinigungskraft Berlin Teilzeit.
 • Nissan Pulsar Blocket.
 • Hönsaskank.
 • Breath synonym.
 • Elon Musk Sverige.
 • Varför ska man ha modersmålsundervisning.
 • Fryshuset Stockholm kapacitet.
 • Frankfurt to Toronto arrivals.
 • WERA Stockholm skor.
 • Challenger disaster dead bodies.
 • Avani deira dubai hotel.
 • Laborationsmaterial.
 • World Water organization.
 • Давай поженимся последние 10 выпусков.
 • Bel air hotel bbq.
 • Six Flags San Antonio coronavirus.
 • Ola Schenström Lomma.
 • Software Engineer and Software Developer salary.
 • Besöka Pripyat.
 • WJC 2018.
 • GMX ISP.
 • MacBook Air 2017 keyboard.
 • Omskärelse islam.
 • Aquarium admission.
 • Barbados Einreise.
 • Scarab Rocket League price.
 • Blauer Pass heiraten.
 • Växter till ampel.
 • Kavat Edsbro EP.
 • Naturreservat Askersund.
 • Gör vissa med revolver webbkryss.
 • Lönekriterier barnskötare.
 • Glödlampa E27.
 • Gas gangrene.
 • Klopeiner See öffentlicher Zugang.
 • Litteraturöversikt exempel uppsats.